פרסום על הביקור של אנשי מבקר המדינה בביו-בי, מתוך משוב לחקלאות


פייסבוק