דגניה תעשיות רכשה את פעילות אהליאב איירמק מדחסים / מתוך "תעשיות", נובמבר 2013


פייסבוק