מפעלי הפלסטיק רוצים את חיילי חיל החימוש / מתוך "תעשיות" - נובמבר 2013


פייסבוק