האגף למחקר כלכלי: תחזית מאקרו כלכלית לשנת 2014
שלום רב,

הנני מתכבדת להעביר לעיונך את תחזית אגף המחקר הכלכלי של התאחדות התעשיינים לשנת 2014.

מהתחזית עולה כי בשנת 2014 צפוי המשק לרשום האטה בקצב הצמיחה:

התוצר צפוי לצמוח בכ-3.1%, לאחר 3.4% השנה, בעוד התוצר העסקי צפוי לצמוח בכ-3.2% (כולל השפעת הגז), לאחר 3.6% השנה.

בנוסף, צפוי שיעור האבטלה לעלות ב-2014 לכ-7.4%, שמשמעותו גידול של כ-30 אלף במספר המובטלים.

 

לפרטים נוספים - רצ"ב התחזית המפורטת.

 

דפנה אבירם-ניצן, מנהלת האגף למחקר כלכלי

התאחדות התעשיינים בישראל

 

 

 

לפתיחת המסמך (4 עמודים) בקובץ פידיאף - לחצו כאןפייסבוק