עמוס שלו: החלופות בעת שביתת נמלים יתנו פתרונות ל-10-20 אחוז מהצרכים לכל היותר. צפויה קטסטרופה כלכלית לתעשייה
לכבוד

מר צביקה אורן - נשיא התאחדות התעשיינים
מר אמיר חייק - מנכ"ל התאחדות התעשיינים

 
לחברים שלום

 
הנדון: שביתת הנמלים  חוזר מנכ"ל מהיום

 
חברים יקרים, עומדת להתחולל קטסטרופה כלכלית בכל מה שנוגע ליצואנים, יבואנים ולתעשייה כולה במידה ותפרוץ שביתה כללית בנמלים. הנסיונות החוזרים ונשים שהצליחו עד היום למנוע השביתה באמצעות בתי המשפט, לא יצליחו לעד!!

 

כפי שידוע לכם למרות כל התוכניות הממשלתיות לפתרון הלוגיסטי בזמן שביתה , יתנו במקרה הטוב פתרון לבין 10%-20% לפעילות סחר החוץ והיבוא של ישראל. הנסיון של הממשלה להוכיח שאין לכאורה בעייה ויש פתרון סביר זו עצימת עיניים וגרוע מזה הולכת שולל של ציבור המשתמשים. על ההתאחדות והתעשיינים ואתם בראשם למנוע בכל מחיר את השביתה!! לצורך זה ועם כל הבעיתיות אולי, אין ברירה אלא לחבור עם ההסתדרות אל מול הממשלה ולהכריח את הממשלה לשבת מחדש לשולחן הדיונים בשלב ראשון כדי למנוע שביתה, בשלב שני כדי להגיע להסכם שיושג הרי בכל מקרה לאחר שביתה ממושכת וכואבת!! שום דבר לא בוער! בניית הנמלים החדשים צריכה לצאת , אם בכלל, בעוד שבע שנים ויש לכן מספיק זמן לדיונים עד שיצא "עשן לבן". זה הרגע בשבילו קיימת ההתאחדות כדי להגן על התעשייה בישראל מפני נזק כלכלי כבד שחלק מהחברות לא ישרדו אותו. ממש כך!

 
כתעשיין החבר בהתאחדות באמצעות איגוד התעשייה הקיבוצית אני רואה בכם את הגוף היחיד היכול עדיין למנוע את השביתה.

 
בברכה
עמוס שלו
יו"ר חברת ברמד המייצאת 90% מתוצרתה לרחבי העולם

--
עמוס שלו
amossha@gmail.com
052-2360570פייסבוק