התנועה הקיבוצית - כלפי מעלה / מאת אייל רבי, מתוך גלובס, 25/10/13


פייסבוק