היחלשות הדולר: לא רק מוחות, גם המפעלים בורחים / מאת אודי אורנשטיין, מתוך The Marker, מיום 24.10.13פייסבוק