השבתה בנמלים עלולה ליצור נזקי עתק לתעשייה / מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית אודי אורנשטיין מתוך "תעשייה", אוגוסט 2013


פייסבוק