הכנס השנתי של איגוד התעשייה הקיבוצית, ב-19/12


פייסבוק