סקר ציפיות בתעשייה לחודשים יולי-ספטמבר 2013 - ממצאים ראשוניים

לפתיחת המסמך (8 עמודים) בקובץ פידיאף - לחצו כאןפייסבוק