אסף ציקמן (געש), התחיל עבודתו באיגוד התעשייה הקיבוצית במקום עמוס שלו

אסף ציקמן חבר קיבוץ געש, עד לאחרונה מנכ"ל געש תאורה

התחיל עבודתו באיגוד התעשייה הקיבוצית במקום עמוס שלו

נאחל לאסף ולעמוס הצלחה

פרטי ההתקשרות של אסף

טלפון: 0522520933

מייל: asafc@kia.co.il

 



פייסבוק