ידיעה מכלכליסט: קבוצת יצחקי תקים אזורי תעשייה בקיבוצים


פייסבוק