ריכוז החלטות ממשלה במסגרת התוכנית הכלכלית, הנוגעות לתעשייה

לעדכונכם ריכוז החלטות ממשלה במסגרת התוכנית הכלכלית, הנוגעות לתעשייה

 

חוק עידוד השקעות הון

החל מ-2014 שיעור המיסוי לחברות מועדפות: 15% במרכז, 10% בפריפריה, 20% דיבידנד (חזרה לשנת 2012 והעלאת מיסוי דיבידנד)

 

מס חברות כללי

החל מ-2014 יעמוד כפי הידוע כעת על 27% (העלאה של 2 נקודות אחוז)

 

מכסים

בוטל המשך מתווה הפחתת המכסים

 

תקנים:

אימוץ תקינה בינלאומית והסתמכות על הצהרת יבואן במקום אישור

 

מזון

ביטול הצו המוסכם והסדרת קשרי מסחר

 

ארנונה:

ביטול מקדם ההתייעלות בנוסחת עדכון הארנונה (ייקור של 20% יותר כל שנה)

רשויות חזקות - ייקור ב-0.3% יותר

 

סביבה

דחיית יישום התוכנית להפחתת פליטות גזי חממה בשנים 2013-2015

 

רגולציה

ההחלטה על אימוץ המלצות ועדת הרגולציה הושמטה

הוחלט להאריך את עבודת צוות עשיית עסקים

 

מיסוי, תאגידי מים, מכסים ועוד

ראו במצ"ב

 

תקציבי תמיכה בתעשייה

כפי הידוע כעת תקציב המדע"ר יעמוד על כ-1.3 מיליארד ₪ מדי שנה, הפטור לחברות מסורתיות הוארך בשנתיים (תחת מגבלת גודל חברה ושלוש שנות פטור בלבד).

תקציב מרכז השקעות יעמוד על 450-550 מיליון ₪ (כולל המסלולים המנהליים ואינטל).

תקציב הסוכנות לעסקים קטנים והקרן לעידוד השיווק טרם נקבע.

 

תהליך אישור התוכנית הכלכלית ותקציב המדינה אמור להסתיים בכנסת בסוף יולי.

 

 

 

התכנית הכלכלית לשנים 2013-2014: הערות התאחדות התעשיינים

 

 פייסבוק