הזמנה להצגת מועמדות המפעל לקבלת אות 'מגן המילואים' התשע'ג-2013


פייסבוק