בשורה לתעשייה המקומית: ועדת הכספים אישרה היטל היצף של 7.5% על סוליות גומי
ישור לפרסום בכלכליסט על החלטת ועדת הכספים בנושא היטל היצף על סוליות גומי עם תגובת האיגוד

 

News1 | למען המפעל הישראלי: היטל על יבוא סוליות
בעקבות תלונה של מפעל המספק חומרי גלם לחידוש צמיגים לאוטובוסים ומשאיות, אישרה ועדת הכספים הטלת היטל היצף של 7.5% באופן מיידי למשך שנתיים על יבוא סוליות גומי מדרום ...
www.news1.co.il/BringHtmlDoc.aspx?DocId=323178...1

 

פרסום על היטל ההיצף בפורטל החקלאות הישראלי

קישור לפרסום בזמן הירוק על היטל ההיצף

על היטל ההיצף בידיעות הקיבוץ

 

לראשונה מזה ארבע שנים: אושר היטל היצף להגנה על התעשייה המקומית
Port2Port ספנות ותעופה
ועדת הכספים של הכנסת אישרה הטלת היטל היצף בשיעור של 7.5% מערך CIF על סוליות גומי המיובאות מדרום אפריקה למשך תקופה של שנתיים. עד כמה שידוע, מדובר בהיטל ...


Port2Port ספנות ותעופה

 פייסבוק