ההקלות הרגולטוריות לחברות הציבוריות הקטנות / יובל אופק, פס ייצור, הזמן הירוק 7/2

http://www.kibbutz.org.il/itonut/2013/dafyarok/130207_pas_yetzur.htmפייסבוק