סקר הציפיות בתעשייה לחודשים אוקטובר-נובמבר 2012

סקר הציפיות בתעשייה לחודשים אוקטובר-נובמבר 2012

 

המחלקה למחקר כלכלי, אגף כלכלה, התאחדות התעשיינים, דצמבר 2012

 

מצ"ב לעיונך סקר הציפיות בתעשייה המציג את התפתחות התעשייה בפועל ברבע השלישי של 2012 ואת המגמות הצפויות לרבעון האחרון של השנה.

 

על פי ממצאי הסקר, ברבע השלישי של 2012 חלה נסיגה מחודשת בתפוקת התעשייה, אשר לוותה בהעמקת הנסיגה במכירות המקומיות וירידה מחודשת במשלוחי היצוא. מנגד, גידול מחודש חל במצבת העובדים בתעשייה לצד גידול נוסף בהשקעות התעשייה. לרבע האחרון של השנה צופים התעשיינים כי תעמיק הנסיגה בתפוקתם תוך נסיגה נוספת במכירותיהם לשוק המקומי וליצוא, וכן יחודשו פיטורי העובדים.

 

סקר הציפיות בתעשייה נערך על-ידי התאחדות התעשיינים כ- 43 שנה, מאז 2791 , בקרב מדגם מייצג של למעלה 

מ- 922 מפעלי תעשייה. הסקר מציג מדי רבעון את ההתפתחויות בתעשייה ברבעון החולף, ואת אלו הצפויות ברבעון הבא, בפרוט לפי ענפי התעשייה.

מבחנים סטטיסטיים שונים שנערכו במהלך השנים  העלו כי סקר הציפיות מספק אינדיקציה טובה.

לגבי כיווני ההתפתחויות בתעשייה עוד בטרם פורסמו הנתונים הסטטיסטיים הרשמיים.

תודתי לדפנה אבירם-ניצן, מנהלת מחלקת המחקר הכלכלי, ולצוות המחלקה על העבודה המקצועית שנעשית מדי רבעון להפקת סקר זה.

רובי גינל

סמנכ"ל וראש אגף כלכלה ורגולציהפייסבוק