עלות העלאות הארנונה לתעשייה: 50 מליון ש”ח


פייסבוק