חברת פלסטופיל משיקה קו מוצרים מתמחזרים / מאת הנרי ברנד, מתוך "כפרית", 13.12.2020
בקו המוצרים החדש ניתן למצוא יריעות המובססות ב-100% על PET, PP או PE. היריעות מתאימות למגוון יישומי האריזה הנפוצים כיום, אריזה באווירה מבוקרת, אריזה בתרמופורמינג ושקיות Flow Pack. הן מתמחזרות בזרמי המיחזור הנפוצים ואינן מצריכות הפרדה במקור
  
  


פייסבוק