סוגרים עשור / תעשייה / חושבים ירוק מאת קרני עם-עד, מתוך "ידיעות הקיבוץ", 3/1/2020


פייסבוק