תרמוקיר מאחלת שנה טובה של קידמה וקיימות, איכות חיים ושמירה על כדור הארץ


פייסבוק