מעברות רוכשת, ביקורים במפעלים, מנכ"ל חדש ופתיחת קורס יושבי ראש / מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 26/4/2018


פייסבוק