ליום העצמאות, מוסף 70 למדינה, שנתון התנועה הקיבוצית והחברות הציבוריות בתעשייה הקיבוצית / מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 18.4.2018


פייסבוק