מנכ"ל חדש, ביקור מכון התקנים, כסף חכם וקליטת מבקשי מקלט / מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 12.4.2018


פייסבוק