מנכ"ל חדש, חרגולים ועוד, גאלה עולמית ותעשייה חכמה / מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 21/3/2018


פייסבוק