אגריטך, חנוכת חוחובה, טקס ישראל יפה וביקורים במפעלים / מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 18/1/2018


פייסבוק