הכנס השנתי שלנו, ביקור הארגונים האזוריים, רפי יחליף את נחמיה באיגוד ואקזיט במענית / מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 9/11/2017


פייסבוק