תכנית הכשרה לדירקטור ונושא משרה פנים ארגוני

 

תכנית הכשרה לדירקטור ונושא משרה פנים ארגוני

 

איגוד התעשייה הקיבוצית  מקיים כבר שנים רבות קורסים לדירקטורים ונושאי משרה.  הקורסים מתקיימים במפעלים ובקיבוצים עצמם, מתוך מטרה להקל ולאפשר למספר גדול של מנהלים אשר הקורס רלוונטי להם, לקחת בו חלק.  

 

הקורס הינו קורס פנימי, שנבנה לצרכים הספציפיים של הקיבוץ או המפעל, המרצים מכירים היטב את אתגרי הסביבה הקיבוצית ויודעים לעשות את ההתאמות הנדרשות.  יום הקורס והשעות נקבעים בהתאם לצרכי המפעל/הקיבוץ תוך פגיעה מינימאלית בעבודה השוטפת.

 

חשוב להדגיש כי עצם ההשתתפות של מספר גדול של חברים בקורס מאפשר שדרוג ממשי של עבודת צוות ושפה ניהולית אחידה בין כולם.

 

רבים מהמשתתפים השתלבו לאחר הקורס בתפקידי ניהול, דירקטורים בקיבוצים ובמפעלים. המשתתפים ציינו את תרומת הקורס לשיפור היכולות הניהוליות שלהם.

 

מטרות הקורס:

·         להכשיר מועמדים לתפקידי דירקטור ונושא משרה

·         לחזק דירקטורים ומנהלים מכהנים

·         להעניק למשתתפים ידע, כלים ומיומנויות שיסיעו להם למלא את תפקידם במערך הניהול.

 

אוכלוסיית היעד:

·         בעלי תפקידים המכהנים או העומדים לכהן כדירקטורים או נושאי משרה בכירים במפעל ובקיבוץ.

·         הנהלות כלכליות בקיבוצים, מזכירות ומנהלי ענפים.

 

נושאי הלימוד:

·         דירקטור בתאגיד קיבוצי

·         עבודת הדירקטוריון - אחריות דירקטור

·         חלוקת סמכויות בניהול החברה

·         חשיבה ותכנון אסטרטגי

·         ניתוח דוחות כלכליים ופיננסיים

·         שימור הנכסים המשותפים

·         זכויות במקרקעין

·         ניהול קיבוץ בתנאים משתנים

·         שאילת שאלות וקבלת החלטות

·         ניהול אנשים

·         מנהיגות

·         תרבות ארגונית וסגנונות ניהול

 

מבנה הקורס:

·         מפגש מקדים שכולל הרצאה של המנהל העיסקי של הקיבוץ/מפעל על הקיבוץ ותאגידיו , והרצאה כללית בנושא - תפקיד הדירקטור בקיבוץ/מפעל. (מפגש מומלץ, לא חובה)

·         6-10 מפגשים בני 3.5 שעות כל אחד הכוללים הרצאות  פרונטאליות בשילוב סדנאות, ניתוח אירועים וסימולציות.

 

המרצים - בעלי ניסיון וידע רב בעבודה בקיבוצים.

 

תעודות:   למסיימי הקורס תעודת השתתפות מטעם איגוד התעשייה הקיבוצית

 

 

לפרטים נא לפנות ללאה קוטלר.  טל במשרד : 6955413 - 03   טל. נייד: 052-3662594פייסבוק