ישראל יפה, מעברות רוכשת, מסלול סיוע ומערכת מיחשוב חדשה - מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 12/1/2017


פייסבוק