חיבור גז ראשון, מיזם מנטורים, פורום יושבי ראש ועידוד קליטת עובדים. מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 14/7/2016


פייסבוק