ביקור התאחדות הארגונים האזוריים, עושים עסקים בארה"ב, מפעל קטן ותורם, מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 27/1/2016


פייסבוק