שולחן עגול בנושא דרישות כבאות אש מהתעשייה - 1.9.2015
 

 

אנו מודים למשתתפים במפגש בנושא דרישות כבאות אש למפעלי התעשייה. 

  

לבקשת המשתתפים מצורפים הקישורים הבאים:

 

1.      חוברת שנתית לתחזוקת מערכת מתזים ומשאבות לכיבוי אש לחץ כאן

2.      המצגת שהוצגה בדיון - לחץ כאן  .

3.      החוברת מהעדכון של אילן טוכמן בנושא הדרישות מבתי המלון - לחץ כאן  .

4.      הוראות נציב כיבוי והצלה - לחץ כאן (הוראה 550 נמצאת בתחתית הקישור).

 

 פייסבוק