ראשי הארגונים הכלכליים של הקיבוצים ביקרו במפעלי עין חרוד
 


ראשי הארגונים הכלכליים ערכו סיור בעין חרוד (איחוד ומאוחד) כאורחי איגוד התעשייה הקיבוצית. עין חרוד הוא מחלוצי התעשייה הקיבוצית והקים כבר בתחילת דרכו בתי מלאכה, שהיו בסיס להתפתחות התעשייתית האדירה בהמשך. בסיור הוצג השילוב בין תעשייה מסורתית, תעשיית הייטק מתקדמת ושילובים מעניינים של בעלויות (קיבוצי מלא, שותפות בין קיבוצים, שותפויות עם גורמים חיצוניים ובעלות חיצונית מלאה).

 
הסיור כלל ביקור במפעלים ריקור, פלבם, אירו מגנזיום, פלדות, קיונרג'י ודיקם. המנהלים סיפרו על הדרכים בהם הצליחו המפעלים והקיבוצים להתגבר על קשיים, לפתח את התעשייה על אף המשברים שהיו בדרך וכן על התוכניות להמשך הצמיחה בעתיד.
פייסבוק