מפעלי הקיבוצים רושמים שיא של 8.9 מיליארד שקל יצור מחוץ לגבולות ישראל / מתוך "תעשיות",


פייסבוק