המועצה האזורית גלבוע מבקשת להעלות הארנונה לתעשייה בשיעור של עד 280% / מתוך ידיעון עפולה והעמקים, 6/11


פייסבוק