הכנס השנתי של איגוד התעשייה הקיבוצית - שימרו ביומן!

למנכ"ל/יו"ר שלום רב,

אנו מתכבדים להזמינכם להירשם

לכנס השנתי של איגוד התעשייה הקיבוצית

 
 


פייסבוק