התנועה הקיבוצית מקימה קרן לתמיכה בקיבוצים קולטים טכנולוגיה / מאת אשר אמדו, הזמן הירוק, 26.6.2014


פייסבוק