קרן מיוחדת במינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה
משרד הכלכלה מציע עד 800,000 ₪ לחברות ישראליות המתמודדות על פרויקטים בינלאומיים

 
קרן מיוחדת הפועלת במסגרת מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה מציעה סיוע לחברות ישראליות במימון סקרי היתכנות בחו"ל והגשת הצעות למכרזים בינלאומיים עד לסך של 800,000 ש"ח לפרויקט. במינהל סחר חוץ מעריכים כי חברות ישראליות שזכו בעבר לסיוע וליווי מצד הקרן זכו להכנסות של למעלה מ-250 מיליון ש"ח.

 
הקרן, המופעלת ע"י מינהל סחר חוץ שבמשרד הכלכלה, מעניקה החזר הוצאות בשיעור של 50% מההוצאות הכרוכות בהגשת הצעה למכרז או בעריכת סקר היתכנות והמוכרות ע"י הקרן – זאת עד להיקף סיוע מרבי של 800,000 ש"ח.

 
הקרן, שנוסדה על ידי משרדי הכלכלה והאוצר, מיועדת לסייע לחברות ישראליות להתמודד עם קשיים הכרוכים בהתמודדות במכרזים וביצוע סקרי התכנות בחו"ל. קשיים אלו, כך מציינים במינהל סחר חוץ, מביאים לכך שמעטות החברות הישראליות אשר מתמודדות על פרויקטים ברחבי העולם. הקרן עוזרת בעיקר במימון הוצאות שונות כגון רכישת ציוד וחומרים, שירותי ייעוץ בארץ ובחו"ל, תשלום לקבלני משנה בארץ ובחו"ל, שכר עובדים, הוצאות נסיעה ועוד.

 
מאז הקמת הקרן ב-2010 אושרו יותר מ-100 בקשות לסיוע, בהיקף מצטבר של למעלה מ-30 מיליון ש"ח. מסיכום פעילות הקרן שבוצע לאחרונה עולה כי חברות שקיבלו סיוע מצד הקרן צפויות להכנסות של למעלה מ-250 מיליון ש"ח בעקבות זכייה במכרזים ובפרויקטים בינלאומיים.

 
מועד הדיון הקרוב בבקשות טרם נקבע, אך במינהל סחר חוץ מעריכים כי הדיון יתקיים לקראת סוף חודש מאי 2014.

 
אוהד כהן, מנהל מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה מציין: "על מנת להגביר את הפוטנציאל המסחרי של חברות ישראליות בחו"ל מפעיל המינהל מגוון כלים המסייעים לחברות לפעול בשוק הפרויקטים והמכרזים הבין-לאומי, ובכך ולממש את פוטנציאל היצוא לשווקי יעד. הקרן משתתפת בסיכון של החברות הישראליות שמתמודדות במכרזים ובפרויקטים, ומיועדת למעשה להגדיל את מספרן של החברות המגישות מועמדות לפרויקטים בזירה הבינלאומית".

  
פרטים נוספים אודות הקרן ופעילותה ניתן למצוא באתר מערך כלי הסיוע לתעשייה: www.Economy.gov.il/ipf
או אצלנו באיגוד

  
בברכה והצלחה
אודי אורנשטיין
מנכ"ל
איגוד התעשייה הקיבוצית
מייל: udio@kia.co.il
נייד: 050 7228542פייסבוק