דרישה לכלול את התעשייה החקלאית בחוק לעידוד השקעות הון - מאת נגה רוזנברג מתוך "הזמן הירוק", 24.4.2014


פייסבוק