מועדון המנהלים של איגוד התעשייה הקיבוצית מתארח בדליה אנרגיות כח בע"מ

 פייסבוק