הזמנה לישיבת פורום מנהלי כספים בתעשייה

לכבוד

פורום מנהלי כספים בתעשייה

 

שלום רב,

 

הנדון: הזמנה לישיבת פורום מנהלי כספים בתעשייה

 

הריני מתכבד להזמינך לישיבה שיקיים הועד המנהל של פורום מנהלי כספים בתעשייה.

 

סדר היום: 

1.      דגשים עיקריים לפעילות הפורום ב-2014 מול רשות המיסים.

2.      שינויים צפויים בחוק עידוד השקעות הון.

3.      פעילות התאחדות התעשיינים בתחום המיסוי המוניציפאלי.

4.      עדכונים בנושא הקלות לחברות קטנות בטיפול מול הרשות לניירות ערך.

5.      עדכון בנושא המלצות צוות "חברות הארנק".

6.      עדכונים בנושא עלויות אנרגיה ומים.

 

המעוניינים להוסיף נושאים לסדר היום, מתבקשים לעשות זאת מראש.

 

הישיבה תתקיים ביום רביעי, 26/02/2014, בשעות 15:00-17:00, בחדר הישיבות שבקומה 16 בבית התעשייה, רח' המרד 29 ת"א.

 

לאישור השתתפות בישיבה לחץ כאן.

 

 

 פייסבוק