מפגש תעשייתי - נתונים ורשמים מהכנס השנתי של איגוד התעשייה הקיבוצית / מאת אריק בשן, מתוך "ידיעות הקיבוץ", 27/12/2013


פייסבוק