הייצוא הקיבוצי התעשייתי ירד בחמישה אחוזים / יובל אופק, הזמן הירוק, 21/2/2013

הייצוא הקיבוצי התעשייתי ירד בחמישה אחוזים

יובל אופק

 

ענף הפלסטיקה, שמהווה מחצית מהייצוא הקיבוצי, ירד בשיעור חד יותר - 7.9%. "אני ממליץ לכל היצרנים, שלא לבנות על תמיכות ממשלתיות", אומר עמוס שלו

הייצוא הקיבוצי התעשייתי ירד בחמישה אחוזים

יובל אופק

 

ענף הפלסטיקה, שמהווה מחצית מהייצוא הקיבוצי, ירד בשיעור חד יותר - 7.9%. "אני ממליץ לכל היצרנים, שלא לבנות על תמיכות ממשלתיות", אומר עמוס שלו

הייצוא הקיבוצי התעשייתי ירד בחמישה אחוזים

יובל אופק

 

ענף הפלסטיקה, שמהווה מחצית מהייצוא הקיבוצי, ירד בשיעור חד יותר - 7.9%. "אני ממליץ לכל היצרנים, שלא לבנות על תמיכות ממשלתיות", אומר עמוס שלו

 

המשך...פייסבוק