אודות איגוד התעשייה הקיבוצית
א‫יגוד התעשייה הקיבוצית מייצג מסייע ומקדם את התעשייה הקיבוצית ‫המהווה את התשתית הכלכלית העיקרית של הקיבוצים. ‫איגוד התעשייה הקיבוצית אשר הוקם בשנת 1962 הינו ארגון גג המייצג ‫למעלה מ-30 מפעלי תעשייה בקיבוצים, מושבים שיתופיים ומפעלים ‫אזוריים, הפרושים על פני כל הארץ מרביתם באזורי הפריפריה.

התעשייה ‫הקיבוצית ממוקדת בעיקר בענפי התעשייה המסורתית ומאופיינת בנאמנות‫גבוהה ובמחויבות של העובדים. בפיתוח מואץ של היצוא, בחדשנות וברמה ‫ניהולית גבוהה. איגוד התעשייה הקיבוצית מטפל באינטרסים המשותפים ‫למפעלי התעשייה הקיבוצית, ומייצגם במוסדות הציבוריים ובקרב גורמי משק ‫וכלכלה שונים. איגוד התעשייה הקיבוצית מעורב בתהליכים כלכליים בארץ ‫הנוגעים לתעשייה ותומך בתהליכי צמיחה והתחדשות.
תחומי פעילות כלליים

‫• ייצוג ופעולה משותפת עם התאחדות התעשיינים לקידום מכלול ‫הנושאים המסייעים לתעשייה

‫• ייזום וקידום תכניות סיוע לתעשייה‫    

‫• פרסום והעברת מידע מהמפעלים ואל המפעלים‫           

‫• השבחת המוניטין של התעשייה הקיבוצית דרך פרסום פעילות, לובינג,‫סיורים עם מקבלי החלטות 

  וקובעי מדיניות, השתתפות בכנסים וארועים

‫• היכרות בין התעשייה הקיבוצית וגורמי ממשל - שרי ממשלה, ‫משרד התמ"ת, מרכז השקעות,

  התאחדות התעשיינים, מכון היצוא רשפ"ת, ‫המדען הראשי ועוד

‫• קידום עסקים קטנים בקיבוצים באמצעות הדרכה, סדנאות וייעוץ

‫• פעילות ומעורבות בקהילה

אגף כלכלי עסקי

‫• ייצוג במרכז השקעות, סיוע למפעלים בבעיות של אישור תכניות ובאישור ‫ביצוע תכניות

‫• פיתוח והפצת תכניות התמ"ת לסיוע לתעשייה, חונכות עיסקית, קידום ‫השיווק, העיצוב, ניצוץ

  לחדשנות ועוד.

‫• קשר עם משקיעים המעונינים להיות שותפים במפעלים קיבוציים

‫• ייצוג במכון הייצוא כולל חברות במועצת המנהלים והשתתפות בועדות ‫ציבוריות

‫• קשר עם לשכות המסחר הדו לאומיות‫

‫• קשר ושתוף פעולה עם הנספחים המסחריים‫    

‫• טיפול בבעיות בנמלים שביתות פיצויים וכו'‫       

‫• ארגון מפגשים עם חברות סחר בעיקר ליצואנים מתחילים וקטנים‫   

‫• קשר עם הרשפ"ת לרכש גומלין לצורך פיתוח היצוא של המפעלים‫  

‫• פרסום ידיעון ליצואן ובו אינפורמציה רלוונטית ועדכנית בבעיות והזדמנויות ‫לפיתוח היצוא

" class="lnk">
‫• ייצוג במכון הייצוא כולל חברות במועצת המנהלים והשתתפות בועדות ‫ציבוריות

‫• קשר עם לשכות המסחר הדו לאומיות‫

‫• קשר ושתוף פעולה עם הנספחים המסחריים‫    

‫• טיפול בבעיות בנמלים שביתות פיצויים וכו'‫       

‫• ארגון מפגשים עם חברות סחר בעיקר ליצואנים מתחילים וקטנים‫   

‫• קשר עם הרשפ"ת לרכש גומלין לצורך פיתוח היצוא של המפעלים‫  

‫• פרסום ידיעון ליצואן ובו אינפורמציה רלוונטית ועדכנית בבעיות והזדמנויות ‫לפיתוח היצוא

" class="lnk">http://www.kia.co.il/cgi-webaxy/http://www.kia.co.il/scandir/scandir1.htm"MARGIN: 0cm 0cm 0pt">‫• ייצוג במכון הייצוא כולל חברות במועצת המנהלים והשתתפות בועדות ‫ציבוריות

‫• קשר עם לשכות המסחר הדו לאומיות‫

‫• קשר ושתוף פעולה עם הנספחים המסחריים‫    

‫• טיפול בבעיות בנמלים שביתות פיצויים וכו'‫       

‫• ארגון מפגשים עם חברות סחר בעיקר ליצואנים מתחילים וקטנים‫   

‫• קשר עם הרשפ"ת לרכש גומלין לצורך פיתוח היצוא של המפעלים‫  

‫• פרסום ידיעון ליצואן ובו אינפורמציה רלוונטית ועדכנית בבעיות והזדמנויות ‫לפיתוח היצוא

אגף טכנולוגי

‫• ייצוג ופעילות במכון התקנים בועדות התקינה ובועד הפועל כולל מינוי נציגים ‫לועדות השונות

‫• ייצוג התעשייה הקיבוצית בתחומי המו"פ בלשכת המדען הראשי בתמ"ת‫      

‫• פיתוח תכניות סיוע במו"פ לתעשייה המסורתית‫ 

‫• ייצוג התעשייה הקיבוצית במתימו"פ העוסק בשיתוף פעולה במחקר ופיתוח ‫עם האיחוד האירופי

‫• טיפול בבעיות איכות סביבה ואנרגיה‫  

‫• קידום חדשנות טכנולוגית

לאגף הטכנולוגי, מו"פ ופרויקטים
השתלמויות וקורסים
השתלמויות פנים מפעליות
‫ • קיום ימי עיון בנושאים הקשורים לתעשייה

‫ • סיוע בגיבוש הדרכות פנים מפעליות

‫ • הובלת תהליכי פיתוח מנהלים בקיבוצים ובמפעלים

‫ • קידום וליווי תהליכי פיתוח ושיפור אירגוניים

‫ • קורסים לדירקטורים ובעלי תפקידים באזורים ובקיבוצים

‫ • שידרוג רמה טכנולוגית בקו הייצור

" class="lnk">
‫ • קיום ימי עיון בנושאים הקשורים לתעשייה

‫ • סיוע בגיבוש הדרכות פנים מפעליות

‫ • הובלת תהליכי פיתוח מנהלים בקיבוצים ובמפעלים

‫ • קידום וליווי תהליכי פיתוח ושיפור אירגוניים

‫ • קורסים לדירקטורים ובעלי תפקידים באזורים ובקיבוצים

‫ • שידרוג רמה טכנולוגית בקו הייצור

" class="lnk">http://www.kia.co.il/cgi-webaxy/http://www.kia.co.il/scandir/scandir.htm"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">‫ • קיום ימי עיון בנושאים הקשורים לתעשייה

‫ • סיוע בגיבוש הדרכות פנים מפעליות

‫ • הובלת תהליכי פיתוח מנהלים בקיבוצים ובמפעלים

‫ • קידום וליווי תהליכי פיתוח ושיפור אירגוניים

‫ • קורסים לדירקטורים ובעלי תפקידים באזורים ובקיבוצים

‫ • שידרוג רמה טכנולוגית בקו הייצור

התפתחת מכירות בשנים 1995-2007

 

 

 

התפתחות מכירות בשוק המקומי ובחו"ל בשנים 1995-2007 (ללא מפעלים אזוריים)

 

 

 

 

היקף המכירות של התעשיה הקיבוצית 35 מילארד ש"ח. 17% מתוכם במפעלים אזוריים. היצוא מהווה מעל 50% המתפוקות.

בתעשיה הקיבוצית מועסקים 40 אלף עובדים בישראל. כ- 1/4 מתוכם חברי קיבוצים.

עיקר הפעילות מרוכזת בשלושת הענפים הגדולים: פלסטיקה וגומי, מזון ומשקאות, מתכת ומכונות.

 

מבנה הבעלות (מפעלים מעל 50 מלש"ח)

התפלגות הכנסות לפי ענפים
התפלגות היצוא הישיר לפי יעדים

 

 

 

 

בשנים האחרונות הולכת ומתרחבת פעילות יצור ושיווק של חברות התעשיה הקיבוצית בחו"ל. פעילות זאת נעשית באמצעות הקמה של מפעלים וקווי ייצור במדינות היעד וכן על ידי רכישת חברות בחו"ל. כ- 80 חברות מקיימות פעילות ייצור בחו"ל בהיקף של למעלה מ- 3 מילארד ש"ח. היצוא ופעילות חו"ל הינם מנוע הצמיחה העיקרי של התעשיה הקיבוצית בשנים האחרונות. שווקי היעד העיקריים של התעשיה הקיבוצית הם אירופה וצפון אמריקה.
אוכלוסית הקיבוצים מהווה פחות מ- 2% מאוכלוסית מדינת ישראל, תפוקת התעשיה הקיבצית מהווה כ- 10% מתפוקת התעשיה הישראלית (ללא יהלומים). ענף הפלסטיקה והגומי של התעשיה הקיבוצית מהווה מעל 60% מכלל תפוקת הענף בתעשיה הישראלית.

כ- 70% מפעילות התעשיה הקיבוצית נמצאת באזורי פריפריה, 42% באזור פיתוח א' ומעל 25% באיזור פיתוח ב'.

 

חזרה לשער האתר
kia@kia.co.il : ליאונרדו דה וינצ'י 13, תל אביב 61400, טל : 6955413 - 03, פקס : 6951464 - 03,דוא"ל