אודות איגוד התעשייה הקיבוצית
א‫יגוד התעשייה הקיבוצית מייצג מסייע ומקדם את התעשייה הקיבוצית ‫המהווה את התשתית הכלכלית העיקרית של הקיבוצים. ‫איגוד התעשייה הקיבוצית אשר הוקם בשנת 1962 הינו ארגון גג המייצג ‫למעלה מ-30 מפעלי תעשייה בקיבוצים, מושבים שיתופיים ומפעלים ‫אזוריים, הפרושים על פני כל הארץ מרביתם באזורי הפריפריה.

התעשייה ‫הקיבוצית ממוקדת בעיקר בענפי התעשייה המסורתית ומאופיינת בנאמנות‫גבוהה ובמחויבות של העובדים. בפיתוח מואץ של היצוא, בחדשנות וברמה ‫ניהולית גבוהה. איגוד התעשייה הקיבוצית מטפל באינטרסים המשותפים ‫למפעלי התעשייה הקיבוצית, ומייצגם במוסדות הציבוריים ובקרב גורמי משק ‫וכלכלה שונים. איגוד התעשייה הקיבוצית מעורב בתהליכים כלכליים בארץ ‫הנוגעים לתעשייה ותומך בתהליכי צמיחה והתחדשות.
האגף העסקי-כלכלי
· מרכז השקעות: ליווי תכניות השקעה בבנק לפיתוח התעשיה ובמרכז ההשקעות.
· מכון הייצוא: ייצוג מפעלים במכון היצוא וחברות בהנהלת המכון ובוועדות השונות.
· מימון וסיוע ממשלתי: קשר עם קרנות מימון במשרד התעשיה, במכון היצוא וגורמים נוספים: הקרן לעידוד היצוא לחו"ל, קרן חונכות עסקית, הקרן לניהול איכותי, פרויקט ניצוץ ועוד.
· יעוץ משפטי: בתחום המסחר ובתחום יחסי עבודה על ידי יועצים משפטיים מומחים.
· מכס ומיסים עקיפים: יעוץ וטיפול בנושא על ידי יועץ מקצועי.
· שותפויות וגיוס הון: טיפול בהכנסת שותפים חיצוניים, שותפויות בין מפעלים וגיוסי הון.
· חקירות עסקיות: הסכם מיוחד להספקת מידע עסקי מהחברות המובילות במשק (BDI,D&B) .
תחומי הפעילות של האיגוד
פעילות האיגוד ממוקדת בנושאים בעלי עניין משותף לכלל התעשיה הקיבוצית, לענפים התעשייתיים וכן למפעלים בודדים.
האיגוד פועל עם גורמי משק וכלכלה אחרים לקידום התעשייה בכלל והתעשיה הקיבוצית בפרט, לוקח חלק בדיונים והחלטותיהם, מייצג את התעשיה הקיבוצית, תוך התייחסות לייחודה ומשתלב בתכניות ופרויקטים שונים.
האגף הטכנולוגי
· פרויקטים:
העברת פרויקטים חדשים למפעלים הקיבוציים.
· מחקר ופיתוח:
קשר עם המדען הראשי לקידום פרויקטים של מו"פ בתעשיה הקיבוצית.
· מכון התקנים: טיפול בבעיות תקינה של מפעלים ומינוי נציגים לוועדות התקינה של מכון התקנים.
· מכרזים: הפצת מכרזים והזדמנויות עסקיות מגורמים ציבוריים ופרטיים למפעלי התעשייה הקיבוצית.
· מאגרי מידע: קשר למאגרי מידע ארציים ובינלאומיים לאספקת מידע עסקי למפעלים.
· איכות הסביבה: טיפול בבעיות איכות הסביבה מול המוסדות וקשר עם קרנות מימון.
לאגף הטכנולוגי, מו"פ ופרוייקטים
א.נ.ת. (ארגון ניהול ותעשיה)
צוות ייעוץ ניהולי וארגוני הפועל בתחומים הבאים.

· יעוץ ניהול ארגוני: ליווי מפעלים בנושאים ניהוליים ארגוניים.
· תכנון אסטרטגיה עסקית: קידום חשיבה ותכנון לזמן ארוך.
· ניהול איכותי, ISO : שדרוד מערכת איכות, צמצום עלויות איכות ועוד.
· משאבי אנוש: טיפול וקידום נושא פיתוח משאבי אנוש.
תפוקת התעשיה הקיבוצית
· אוכלוסיית הקבוצים מהווה 1.7% מכלל האוכלוסייה בישראל.
· היקף המכירות של התעשיי הקיבוצית הינו 21 מיליארד ₪, 9.2% מכלל מכירות התעשיה בישראל (ללא יהלומים).
· התעשיה הקיבוצית מעסיקה 32.5 אלף עובדים, 9.2% מכלל המועסקים בתעשיה הישראלית.
· היקף היצוא של התעשייה הקיבוצית הוא 1.33 מיליארד דולר, המהווים 7.2% מכלל היצוא התעשייתי של ישראל.
ראו סקירה שנתית
חזרה לשער האתר
kia@kia.co.il : ליאונרדו דה וינצ'י 13, תל אביב 61400, טל : 6955413 - 03, פקס : 6951464 - 03,דוא"ל