סקירת מט"ח : אירו/דולר; דולר/שקל; אירו/שקל

18 יולי  2010

 

סקירת מט"ח

אירו/דולר –  1.298

דולר/שקל –  3.86

אירו/שקל –  5.01

 

 

פרץ של אופטימיות

האירו ביצע מהלך מרשים של התאוששות. התאוששות זו נבעה משתי סיבות עיקריות:

 1. שיפור באווירה בשווקים הפיננסיים.

זה זמן רב שהתחלופה בין הדולר לבין האירו נובעת מתחושת הסיכון המלווה את שוקי ההון. בשבוע האחרון נוצרה מגמה חיובית מאוד, אשר נקטמה ביום המסחר האחרון של אותו שבוע. האווירה קיבלה עידוד מהתבטאויות של גורמים באירופה, בהן אמירה על כך שלא יפלו מוסדות פיננסיים וכן הכרזה של הקנצלרית הגרמנית מרקל, על כך שגרמניה צלחה את המשבר (מה שכנראה נכון..).

 1. השפעת הפיחות באירו, על היצוא של הגוש ובעיקר של גרמניה.

כידוע, הערכותינו לגבי המטבעות בטווח הארוך מבוססות על ניתוח הכלכלה. לא על ניתוחים טכניים או תנועות קצרות טווח אלא על הערכת המגמות המאקרו כלכליות במדינות השונות והשפעתן הנגזרת על מטבעותיהן של מדינות אלה. בסקירתנו בשבוע שעבר (הפיחות באירו כאביר סוס לבן) ציינו את ההשפעות החיוביות  של פיחות המטבעות על היצוא במדינות מסויימות באירופה, כולל בריטניה ובעיקר גרמניה, אשר 'נהנית מההפקר' קרי הפיחות באירו. גרמניה נהנית מפעילות כלכלית ערה ומיצוא מוגבר, כאשר בניתוח הסחר העולמי אנו מבחינים ביצוא בהיקף גבוה מאוד של מכונות וציוד, בעיקר לסין. התנהגות זו יוצרת עודף יצוא בהיקף עצום של גרמניה, דבר אשר איפשר לה לפעול בפער תוצר נמוך, עם אבטלה מהנמוכות באירופה. אגב, קשה להעריך אך העלות ליחידת תוצר בגרמניה נמצאת בירידה הנמשכת זה 5 שנים ומשמעות הדבר היא התייעלות ותחרותיות בשוקי העולם. על רקע זה, פיחות האירו עקב משבר החוב במדינות הדרום של אירופה, נתן דחיפה נוספת לכלכלה הגרמנית. בסוף השבוע, בביקור של הקנצלרית בסין, היתה הכרזה על סחר בהיקף עצום בין המדינות והדבר הוביל את האירו לכיוון 1.30 דולר לאירו.

 

עלינו לציין כי האיבחון של תופעת היצוא האירופאי ובמיוחד הגרמני היה על שולחן הניתוחים שלנו והביא אותנו להניח כי הפיחות באירו יעצר, אך לא שמנו את המשקל הראוי על ההערכה בדבר התחזקות משמעותית של המטבע.

 

לגבי ההמשך אנו מעריכים כי האירו ייתייצב ולא ימשיך את המהלך הנוכחי. כפי הנראה הסיכון הפיננסי במדינות מסויימות באירופה לא פחת משמעותית והוא עשוי לחזור אל סדר היום. יש לזכור גם את תהליך ההתאוששות בכלכלת ארה"ב, אשר מלבד גרמניה, עשוי להקדים את כלל הגוש. לפיכך, יש להניח כי האירו יתייצב בעתיד הנראה לעיין בסביבה של 1.20-1.30 גם אם יחצה את הקו מעת לעת.

 

 להלן גרף המגמה לצמד אירו/דולר לתקופה של שלושה חודשים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

איור 1 מקור-רויטרס

 

אירו/דולר – מסקנות

 • בשבוע האחרון נוצרה מגמה חיובית מאוד באירו עקב פרץ האופטימיות בשווקים הפיננסים.
 • במישור הכלכלי, הכלכלות החזקות בגוש האירו נהנות מהפיחות באירו והדבר שב ומחזק את המטבע.
 • ההאטה בקצב הצמיחה בארה"ב היא כנראה זמנית. לפיכך, היא כנראה תפסיק "לתדלק" את המגמה החיובית באירו ותיעצר בנקודה מסויימת. לעומתה, יש לזכור, כלכלת גוש האירו רבתי עדיין מצויה בקשיים רבים.
 • בהתאם למסקנות - אנו מעדכנים את גבולה העליון של רצועת המסחר כלפי מעלה ובטווח הקצר (ימים עד מספר שבועות), אנו סבורים כי רצועה זו תנוע בגבולות של 1.2-1.3 דולר לאירו.

השקל מובל ולא מוביל

בגזרה המקומית לא קורה הרבה. ככלל, בתקופה הנוכחית ולאחר חודשים רבים בהם התחזק השקל במנותק מהמגמות העולמיות, שב השקל להגיב כמעט באופן מלא למגמות אלו. מדד המחירים לצרכן אשר פורסם בשבוע שעבר עמד כצפוי ברמה של 0.3%, דבר אשר ממשיך להקל על נגיד בנק ישראל במלחמתו בתיסוף השקל אל מול הדולר והאירו. כלומר, בבנק ישראל עדיין לא רואים את הצורך המיידי להמשך החלתה של מדיניות מוניטארית מצמצמת וכנראה ששער הריבית במשק הישראלי יוותר ללא שינוי גם בחודש הקרוב.

 

אנו סבורים כי התחזקותו של האירו בימים האחרונים (והיחלשותו של הדולר במקביל), יצרו לחצי תיסוף מסויימים בשקל, אך הסיכון האזורי ימתן זאת בהתאם. יתרה מכך, ההתמתנות בקצב הייצוא הישראלי תתרום גם היא לפיחותו של השקל והדבר יהווה משקל נגד לתיסוף השקל.

 

המסקנה העיקרית העולה מהדברים היא שהשער ימשיך לנוע בסביבתו הנוכחית, 3.80-3.92 ₪ לדולר בטווח הקרוב (שבועות עד חדשים ספורים) ונראה כי חסרים כוחות משמעותיים אשר ירחיקו אותו מרצועה זו. עם זאת, בטווח ארוך יותר אנו מעריכים כי מכלול הגורמים (המגמה הכלכלית בארה"ב והצפי לשינוי בריבית שם, מדיניות בנק ישראל וסיכונים הגיאופוליטיים) תומכים במגמת הפיחות הזוחל.

 

להלן גרף המגמה לצמד דולר/שקל לתקופה של שלושה חודשים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

איור 2 מקור- רויטרס

 

דולר/שקל – מסקנות עיקריות

 • בטווח הקצר השקל מתנהג ועשוי להמשיך להתנהג בהתאם למגמות העולמיות בכלל, ובהתאם להתפתחויות בצמד אירו/דולר בפרט.  
 • המגמה ארוכת הטווח של התאוששות כלכלית בארה"ב – תתמוך בדולר.
 • באירופה – חסר משקל נגד אשר יביא לבלימת המהלך הגלובאלי בדולר.
 • אי הוודאות לגבי ההתפתחויות הביטחוניות תמשיך לתרום למגמת הפיחות הזוחל בשקל ביחס לדולר.
 • בהתאם לנאמר לעיל, בחרנו לשוב ולצמצם קלות את רצועת המסחר אותה אנו צופים לטווח הקצר (ימים עד מספר שבועות) לרמה של  3.8-3.92 ₪ לדולר (לעומת 3.80-3.95 בסקירות הקודמות).

 

הסטרלינג  צוברת מומנטום

האם הסטרלינג מהווה בימים אלו יעד רכישה ספקולטיבי? הנתונים האחרונים בהחלט תומכים. כך למשל:

 • ליבת האינפלציה בבריטניה עלתה לרמה של 3.1%, לעומת צפי לעלייה נמוכה יותר (2.7%).
 • מחירי הבתים גם הם נמצאים בעלייה ומדד זה עלה ב-11%, כאשר השווקים הצביעו על עלייה מתונה יותר וברמה של 10.3%.

 ללא ספק, הממלכה הבריטית מראה ניצני התאוששות ואולי אף נמצאת בפתחו של תהליך התעוררות מסוים. בהנחה שכך הם פני הדברים, ניכר כי הסטרלינג תושפע לטובה מכך, בייחוד לאחר הפיחות החזק שחל בה בחודשים האחרונים. יחד עם זאת, למען הזהירות נציין כי ניצני התאוששות עדיין אינם מבשרים על התאוששות בת קיימא- אף כי להערכתנו אכן מדובר בתחילתה של מגמה כזו. לאור זאת, ניתן עדיין לומר כי העליה האחרונה בשער נוצרה בעיקר ע"י "דחיפה" נוספת של רכישה ספקולטיבית.

 

להלן גרף המגמה לצמד סטרלינג/דולר לתקופה של שלושה חודשים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

איור 3 מקור- רויטרס

 

סטרלינג/דולר – מסקנות

 • נראים ניצנים של התאוששות, המלווים בנתוני מאקרו חיוביים.
 • עם זאת, מכלול נתוני המאקרו עדיין אינו מעיד על התאוששות בת קיימא.
 • נטיה ספקולטיבית של רכישת הסטרלינג מעצימה את המגמה החיובית בה.
 • להערכתנו, בטווח הקצר צפוי להימשך המומנטום החיובי בסטרלינג.
 • בהתאם לכך, אנו מעריכים כי רצועת המסחר לטווח הקצר (ימים עד מספר שבועות) הצפויה תנוע ברמה של 1.5-1.57 דולר ללירה סטרלינג.

                                                                        בברכה,

                                                                        ד"ר גדעון בן נון, מנכ"ל

                                                                                 עוזי לוי, מנהל חדר מצב ואנליסט מאקרו

 

 שקל אג'יו מקבוצת הביטוח שקל שבבעלות הפניקס, עוסקת בניהול סיכוני מט"ח, סחורות וריבית ומלווה חברות באמצעות:

 • ייעוץ אסטרטגי בניהול החשיפות
 • ביצוע הפעילות בשווקים באמצעות מערכות מסחר
 • ניהול ודיווח במערכת Agio לניהול החשיפות, תימחור העסקאות לפני יציאה לשוק, דוחות גלאי בלחיצת כפתור ועוד...

 בין לקוחות שקל אג'יו ניתן למצוא חברות מקרב התעשייה הקיבוצית (עלבד, תמה, ארד, לוג, העוגנפלסט, כרומגן ועוד...) כמו

 גם חברות רבות במשק הישראלי (תנובה, אלקו, ECI, קליל אלומיניום, סינרג'י כבלים, ק.א.ל, שורקומפ, מובילי ערבה ועוד...).

 

 שקל אג'יו משמשת יועץ (רמה 1) בפרויקט הגנות מט"ח של משרד התמ"ת.

 

לקבלת מידע נוסף, שאלות והתייעצות, הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכתובת     agio@shekelgroup.co.il

או בטלפון: 03-9282019