כנס אנרגיה סולארית בעידן הייצור לצריכה העצמית הסדרות 2013