המדריך לצמיחה עסקית בתעשייה הקיבוצית כיצד לשמר ולמנף את נכסי הקניין הרוחני במפעל הקיבוצי?